13 grudnia 2018    Imieniny: cja, Otylia, Eugeniusz

Witamy na stronie retoryka.pl

Wszyscy wiemy, 偶e Polska prze偶ywa powa偶ny kryzys kultury mowy. Szczególnie ujawnia si臋 on w wyst膮pieniach publicznych, dyskusji i w prowadzeniu sporów. Powodów tego stanu jest wiele, ale u 藕róde艂 jest niew膮tpliwie brak powszechnej edukacji z retoryki.

Potrzeb臋 edukacji retorycznej wywo艂a艂a prezentacja wprowadzona do programu ustnej matury z j臋zyka polskiego. Jednak nadal, tylko w oko艂o 5 liceach województwa mazowieckiego, pojawia si臋 ten przedmiot, najcz臋艣ciej jedynie w formie fakultetów czy kó艂 zainteresowa艅.
 
Nasze Stowarzyszenie za艂o偶y艂o w 1991 roku 21 Spo艂eczne Liceum Ogólnokszta艂c膮ce, w którego programie od pocz膮tku jest przedmiot retoryka, prowadzony przez ca艂y czas nauki licealnej. Nasze próby upowszechniania retoryki spotykaj膮 si臋 z coraz wi臋kszym zainteresowaniem. Dlatego postanowili艣my powo艂a膰 Centrum Retoryki.
G艂ównym celem naszych dzia艂a艅 jest podnoszenie poziomu kultury polskiej mowy, kultury dyskusji i prowadzenia sporów.
 
Nasz膮 misj臋 realizujemy od 2007 roku, w ramach programu  Akademii Sztuki i Kultury
Zaj臋cia te s膮 bezp艂atne dzi臋ki dotacjom m.in.:
  1. Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja,
  2. Biura Edukacji Urz臋du m.st. Warszawy,
  3. Samorz膮du Województwa Mazowieckiego, 
  4. Biura Kultury Urz臋du m.st. Warszawy,
  5. Spo艂ecznego Funduszu Stypendialnego.
Zapraszamy wi臋c do udzia艂u w:
  1. warsztatach retoryki nie tylko dla nauczycieli,
  2. zaj臋ciach Mi臋dzyszkolnego Ko艂a Retoryki dla uczniów szkó艂 gimnazjalnych i 艣rednich,
  3. III Festiwalu Retoryki,
  4. redagowaniu tej strony a zw艂aszcza S艂ownika  >>> "...o retoryce".

Wszystkich zainteresowanych zach臋camy do wspó艂pracy.

Prosimy o przysy艂anie wszelkich informacji o ciekawych inicjatywach retorycznych. Ch臋tnie zamieszcza膰 b臋dziemy informacje o powa偶nych przedsi臋wzi臋ciach, ale tak偶e o ludycznych - s艂u偶膮cych edukacji poprzez zabaw臋. B臋dziemy publikowa膰 materia艂y edukacyjne. Ch臋tnie do艂膮czymy reklamy podr臋czników, skryptów i innych pomocy dydaktycznych s艂u偶膮cych sprawie.

Zapraszamy do wspó艂pracy

PS. Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji ukazuj膮cych si臋 w serwisie retoryka.pl mog膮 skorzysta膰 z funkcji Newslettera.Zach臋camy >>>> pos艂uchaj

Powered By RiseNet CMS © 2018