24 lipca 2024    Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna

To jest moja szkoła - Salon 2008

Konkurs na mowę reklamową: To jest moja szkoła.
X Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY
 
Do konkursu przystąpili uczniowie:
1.        Aleksandra Zajkowska i Paweł Motyl (orez modele) z Zespołu Szkół im. A. Konarskiego w Warszawie; (opiekun: Danuta Kowalczuk-Kamińska)
 
2.        Aleksandra Dąbek i Aleksandra Cierlica z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Toniego Halika w Ożarowie Mazowieckim; (opiekun Marzena Łukasik)


 
3.        Katarzyna Bryśkiewicz i Edyta Stromecka z XCIII Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Bryły w Warszawie; (opiekunowie: Bożena Nerć i Janina Żołdak)

 
 
4.        Blanka Winiarska i Patryk Romański z LVI Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Warszawie; (opiekun: Beata Byer)

 
 
5.        Piotr Kuc i Michał Ilis z Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 3 im. Pijanowskiego w Warszawie; (opiekun. Ewa Skonc-Bielak)


 
6.        Mateusz Ośnik z XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti w Warszawie; (bez opiekuna).

 
Prezentacje oceniało Jury w składzie: prof. Jakub Z. Lichański(Uniwersytet Warszawski), dr Agnieszka Budzyńska – Daca (Uniwersytet Śląski), mgr Włodzimierz Taboryski (Akademia Sztuki i Kultury). Drugie Jury stanowili nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu. Byli to: Danuta Kowalczuk-Kamińska (1), Marzena Łukasik (2), Bożena Nerć i Janina Bołdak (3), Beata Byer (4).
Sekretariat konkursu prowadziła Katarzyna Targońska (SSEP) a asystowała Anna Ozimek (21 Społeczne LO im. J. Grotowskiego).
Wszyscy obecni podkreślali wysoki poziom wystąpień. Oto wyniki punktacji głównego jury.
 
1
2
3
4
5
6
OCENIANE KATEGORIE
 
W zakresie opracowania tematu (INVENTIO):
25
20
24
21
22
26
W zakresie kompozycji:
 (DISPOSITIO)
34
19
25
18
18
18
W zakresie wysłowienia (ELOCUTIO)
22
17
27
19
23
18
W zakresie wygłoszenia (PRONUNTIATIO)
26
16
23
15
21
19
 
95
72
74
73
84
75
 
Według oceny obu jury pierwsze miejsce zdobyli Aleksandra Zajkowska i Paweł Motyl, uczniowie z Zespołu Szkół im. A. Konarskiego. 


Drugie miejsce zdobyli Piotr Kuc i Michał Ilis, uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego. Trzecie miejsce zdobył Mateusz Ośnik, uczeń XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti.  
W ocenie jury nauczycieli drugie miejsce zajęły Katarzyna Bryśkiewicz i Edyta Ostromecka, uczennice XCIII Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Bryły.
Każdy z laureatów konkursu (trzech pierwszych miejsc w ocenie głównego jury) otrzymał dyplom i nagrodę (1 miejsce – pendrive 8 GB, 2 - pendrive 4 GB, 3 - pendrive 2 GB). Wszyscy otrzymali publikacje Wydawnictwa PERSPEKTYW a pozostali także dyplomy uczestnictwa.
Wszyscy uczniowie otrzymają zaproszenie udziału w zajęciach Międzyszkolnego Koła Retoryków, a ich nauczyciele – do Akademii Retoryki działających przy Akademii Sztuki i Kultury a dofinansowanego przez Biuro Edukacji w Warszawie.
 
Organizatorami i sponsorami konkursu byli: Centrum Retoryki przy Akademii Sztuki i Kultury,
Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja, Wydawnictwo PERSPEKTYWY, Biuro Edukacji m.st. Warszawy,           21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego. 
Powered By RiseNet CMS © 2024
Cheap Laser Pointers rolex replika replicas relojes replica reloj rolex kopior Replicas relojes fabrica