26 września 2020    Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian

AR - 4 XI 2008

Seminarium 9
4 listopada 2008 r.


Mgr Włodzimierz Taboryski: Higiena głosu. Warsztat pracy nad głosem. Cz. I.
Uczestnicy: Pracownicy ogródka Jordanowskiego, ul Odyńca 6.

Zajęcia miały uświadomić nauczycielom-instruktorom zagrożenia chorobą zawodową wynikającą z niewłaściwej pracy głosem. Zestawy ćwiczeń miały za zadanie nauczyć właściwej pracy głosem. Ponadto nauczyciele zapoznali się z ćwiczeniami przydatnymi w pracy z podopiecznymi, na zajęciach tego typu placówki, wzbogacającymi ofertę programową i będącymi profilaktyką zdrowotną dla uczestników.
Zajęcia realizowane były w ramach współpracy z bielańską Niepubliczna Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Powered By RiseNet CMS © 2020