22 czerwca 2021    Imieniny: Paulina, Jan, Tomasz

Ocena wystąpienia publicznego

OCENA WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO
 
 
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZEMAWIAJĄCEJ………………………………………......
TEMAT WYSTĄPIENIA:…………………………………………………………………….
 
OCENIANE KATEGORIE
PUNKTY (OD 0-5)
UWAGI
 
W zakresie opracowania tematu (INVENTIO):
 
 
 
- rzetelność zgromadzonego materiału
 
 
 
- wiarygodność źródeł
 
 
 
- określenie celu i głównej tezy wystąpienia
 
 
 
- stosowność w zakresie perswazji emocjonalnej
 
 
 
Błędy:
- mowa-referat z dominantą funkcji informującej i wyciszoną perswazją
- problemy z ustaleniem tematu i propozycji
- konstruowanie dowodów nie na temat
- wyjaśnienia zamiast argumentacji
 
 
 
W zakresie kompozycji: (DISPOSITIO)
 
 
 
- czytelność schematu kompozycyjnego
 
 
 
- porządek argumentacji
 
 
 
- odpowiedni wstęp (pozyskanie przychylności słuchaczy)
 
 
 
- zakończenie życzliwie nastrajające słuchaczy do tematu
 
 
 
Błędy:
- wprowadzenie propozycji (tezy) na początku zamiast na końcu wstępu
- niecelowe i niefunkcjonalne przeplatanie elementów narracyjnych i argumentacji
- brak zastosowania technik przechodzenia między poszczególnymi częściami kompozycji
- nieuzasadnione zaburzenia proporcji poszczególnych części mowy (np. zbyt długi, nużący wstęp, krótka enigmatyczna argumentacja)
- niefortunnie skonstruowane zakończenie, dezorientujące słuchacza co do celu wygłoszonego przemówienia.
 
 
 
 
W zakresie wysłowienia (ELOCUTIO)
 
 
- przemienność użycia stylów tonalnych w stosunku do argumentów i ewokowanego nastroju
 
 
 
- bogactwo słownictwa
 
 
 
- urozmaicenie składni
 
 
 
- poprawność wypowiedzi
 
 
 
- jasność stylu
 
 
 
- stosowność stylu względem tematu wypowiedzi
 
 
 
- ozdobność stylu
 
 
 
Błędy:
 
- stosowanie pisanego, nie mówionego języka
- nieatrakcyjna w tekstach przemówień jednolitość stylu
- brak form adresatywnych
- budowanie zdań niedostosowanych do indywidualnego tempa mówienia i sposobu frazowania
- brak precyzji stylu w obrębie argumentacji
- wadliwe stosowanie stylów, zwłaszcza wysokiego, co powoduje niepożądany efekt komiczny
 
 
 
W zakresie wygłoszenia (PRONUNTIATIO)
 
 
 
- głośność mówienia
 
 
 
- tempo mówienia
 
 
 
- gesty i mimika
 
 
 
- kontakt wzrokowy z audytorium
 
 
 
- wiarygodność, czyli konkretność przekazu werbalnego i niewerbalnego
 
 
 
Błędy:
 
- brak kontaktu wzrokowego z odbiorcą
- odczytanie mowy jak referatu
- nieadekwatne do przekazu werbalnego zachowanie
- chaotyczne, nerwowe gesty
- brak akcentów emocjonalnych
 
 
 
ŁĄCZNA SUMA PUNKTÓW:
 
 
 
 
 
Powered By RiseNet CMS © 2021
Cheap Laser Pointers fake rolex uk laserpointer breitling replica aaa rolex replica watchcopy.org.uk omega replica watches breitling replica omega replica aaa replica watches omega replica rolex gmt master replica