19 lipca 2018    Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk

Wybory mów

Wybory mów

 1. Wybór mów staropolskich. Wybór i opracowanie: B. Nadolski, Wrocław-Kraków 1961.
 2. Wielkie mowy historii. Wybór i opracowanie: Tadeusz Zawadzki. T. 1-4. POLITYKA. Warszawa 2006. 
   
  • Tom 1. Od Mojżesza do Napoleona;
    
  • T. 2. Od Lincolna do Stalina.
    
  • T. 3. Od Hitlera do Eisenhowera.
    
  • T 4. Od Kennedy’ego do Ratzingera.
  Zob. www.polityka.pl/mowy
Powered By RiseNet CMS © 2018