24 lipca 2024    Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna

Lektury często obowiązkowe

 1. A. Bolejko: Uczymy się ojczystej mowy. Białystok 1994.
 2. A. Cegieła, A. Markowski: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982.
 3. Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński: Podstawy retoryki klasycznej. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Warszawa 1998.
 4. Halina Karaś, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska: Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie językowe. Retoryka. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. MAC Edukacja. Kielce 2002.
   
 5. M. Kotlarczyk: Sztuka żywego słowa. Rzym 1975.
 6. J. Kram: Zarys kultury żywego słowa. Warszawa 1981.
 7. M. Mikuta: Kultura żywego słowa. Warszawa 1963.
 8. Irena Styczek: Logopedia. PWN. Warszawa 1983.
 9. Z. i H. Szletyńscy, Prawidłowe mówienie. Warszawa 1975.
 10. J. Śniadecki, O języku polskim, o logice i retoryce, w: Dzieła, t. IV. Warszawa 1837.
 11. Włodzimierz Taboryski: ABC teatru przy kawie. COMUK, Warszawa, 1987 (Poradnik dla instruktorów teatrów amatorskich. Formy teatrów czytanych).
 12. B. Wierzchowska: Wymowa polska. Warszawa 1982.
 13. Wojciech Suchoń: Prolegomenta doretoryki logicznej, UJ,  2005.
 14. Perspektywy polskiej retoryki, praca zbiorowa, Wydawnictwa Poznańskie, 2007.
 15. Michał Rusinek: Między retoryką a retorycznością, Univeritas, 2003.
 16. Jakub Z.Lichański: Retoryka w Polsce, DIG, 2003.
 17. Jakub Z. Lichański, Od renesansu do współczesności - tradycja i innowacja, DIG 2000.
 18. Stanley Fish: Interpretacja, retoryka, polityka, Univeritas, 2002.
 19. Andrzej Juszczyk: Retoryka a poznawanie, Universitas, 2004.
 20. Michał Rusinek, Aneta Załazińska: Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonywująco mówić, Znak 2005
 21.  Krzysztof Obremski: Retoryka dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004.
 22. Chaim Perelman: Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. PWN, 2002.
 23. Mirosław Oczkoś: Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu. RM 2007 (+ płyta audio z ćwiczeniami)
 24. Mirosław Oczkoś: Paszczodżwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców. RM 2010
Powered By RiseNet CMS © 2024
Cheap Laser Pointers rolex replika replicas relojes replica reloj rolex kopior Replicas relojes fabrica