15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

akustyka
akustyka, dział fizyki i techniki obejmujący naukę i praktykę związaną ze zjawiskami tworzenia, rejestrowania i rozchodzenia się dźwięku.
akustyka [gr. akoustikós ‘dotyczący słuchu’], dział fizyki i techniki obejmujący naukę i praktykę związaną ze zjawiskami tworzenia, rejestrowania i rozchodzenia się >dźwięku. Akustykaogólna zajmuje się naukowymi podstawami rozchodzenia się dźwięku w różnych środowiskach i warunkach, np. załamaniem, interferencją, dyfrakcją fal akustycznych. Akustyka stosowana zajmuje się praktyczną stroną wykorzystania zjawisk akustycznych. Elektroakustyka zajmuje się sprawą przetwarzania drgań akustycznych na impulsy elektryczne i odwrotnie. Twórcy sprzętu nagłośnieniowego tworzą >tory fonii spełniające specyficzne potrzeby różnych środowisk pracujących ze sprzętem nagłośnieniowym w studiach nagrań, radiowych, telewizyjnych, filmowych, w salach koncertowych, teatrach, w plenerze, w wodzie a także, np. przy badaniu wad mowy i słuchu. Akustyka budowlana to dział architektury i urbanistyki bez znajomości której nie powstanie dobra sala koncertowa czy teatralna. Wiedzę o akustyce budowlanej muszą mieć elektroakustycy zajmujący się nagłaśnianiem imprez i np. pomieszczeń domowych. Akustyka muzyczna zajmuje się analizą dźwięków w muzyce, np. przy budowie instrumentów. Akustyka fizjologiczna i psychologiczna zajmuje się funkcjonowaniem u ludzi i innych organizmów żywych organów słuchu, narządów głosu, roli mózgu oraz wpływu hałasu i wibracji na nie. Są też działy akustyki przemysłowej, morza i geoakustyki.  
Powered By RiseNet CMS © 2020