15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

emfaza
emfaza, jedna z figur retorycznych.
emfaza, [gr. émphasis ‘podkreślenie’, ‘wzmocnienie’] jedna z >figur retorycznych;przesadne podkreślenie fragmentu wypowiedzi (zdania, wyrażenia, wyrazu lub sylaby) poprzez położenie na nich mocnego emocjonalnego akcentu; zbliżone do > eksklamacji, ale efektem jest nacechowanie wypowiedzi afektacją, patosem lub banalnością charakteryzującymi mówiącego lub parodystycznie, satyrycznie oceniającymi świat wokół niego (w filmie Miś, Stanisława Bareji, interpretacja sceny ucieczki zająca-kota na drzewo). W teatrze i filmie emfaza przedstawiana jest także w emfatycznym sposobie gry, np. IOreny Eichlerówny,  adekwatnie skomponowanej scenografii (np. w >ekspresjonizmie), podniosłego tła dźwiękowego czy >punktu widzeniapracy kamery (np. żabia perspektywa).
Powered By RiseNet CMS © 2020