10 sierpnia 2020    Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

O retoryce

epifora
epifora, jedna z figur retorycznych.
epifora [gr. epiphora ‘dodanie’, łac. repetitio ‘powtórzenie’], jedna z >figur retorycznych; powtarzanie tego samego słowa, zwrotu, obrafu filmowego na końcu kolejnych zdań, zwrotów, ujęć. Cel stosowania epifory jest podobny jak w >anaforze.
Powered By RiseNet CMS © 2020