15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

rapsod
rapsod, w antycznej Grecji „zszywacz pieśni” był pierwszym autorem tekstu i scenariusza obrzędów dionizyjskich.
rapsod [gr. rhapsoidós od rhaptein ‘szyć’, ‘wymyślać’, ‘knuć’ + oide, ‘pieśń’, ‘poemat’], 1) rapsodami, w antycznej Grecji „zszywaczami pieśni”, byli pierwszym autorami tekstu i scenariusza obrzędów dionizyjskich, z których powstał dramat, 2) rapsodem  nazywano wędrownych śpiewaków, recytatorów własnych lub cudzych pieśni, poematów epickich wykonywanych przy akompaniamencie muzycznym (formingi - odmiany kitary), 3) twórca narodowych pieśni epickich; zob. też: bard, reżyser, reżyseria;4) utwór literacki, fragment epopei lub samodzielny utwór epicki o patetycznym charakterze, np. Bema pamięci żałobny rapsod Cypriana Kamila Norwida.  
Powered By RiseNet CMS © 2020