15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

recytacja
recytacja, sztuka pięknego, ekspresyjnego, publicznego wygłaszania lub czytania utworu literackiego dopuszczająca własną interpretację wykonawcy.
recytacja [łac. recitatio ‘odczytanie’, ang. od recite ‘recytować’], sztuka pięknego, ekspresyjnego, publicznego wygłaszania lub czytania utworu literackiego dopuszczająca własną interpretację wykonawcy. Należy do tradycyjnego wykształcenia aktora. Organizowane są konkursy recytatorskie poświęcone wybranym poetom, tematom: szkolne, regionalne i ogólnokrajowe (np. od 1955 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przez >Towarzystwo Kultury Teatralnej); zob. też: deklamacja.
Powered By RiseNet CMS © 2020