15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

bis
bis, okrzyk, element aplauzu publiczności.
bis [łac. bis ‘dwa razy’], 1. okrzyk, element >aplauzu publiczności, będący prośbą, żądaniem wyjścia aktora, muzyka na scenę i powtórzenia fragmentu występu. 2. muz. znak oznaczający powtórzenie określonej partii muzycznej, refrenu.
Powered By RiseNet CMS © 2020