15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

decorum
decorum, zasada właściwego zharmonizowania dzieła.
decorum, [łac. decorus ‘przyzwoity’, ‘stosowny’], zasada właściwego zharmonizowania dzieła, gdzie znaczenie tematu wyznacza użycie stosownego gatunku i narzuca wewnętrzną zgodność formy, treści i używanych środków artystycznych. Wdług tej zasady twórca nie może w jednym dziele mieszać środków artystycznych przynależnych do innego gatunku, np. tragizmu z komizmem; w Poetyce Arystoteles określił hierarchię gatunków szeregując ją wg ważności: epika, tragedia, komedia, satyra, sielanka. 
Powered By RiseNet CMS © 2020