15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

deklamacja
deklamacja, sztuka pięknego, publicznego wygłaszania utworu literackiego.
deklamacja [łac. declamatio ‘ćwiczenie krasomówcze’], sztuka pięknego, publicznego wygłaszania utworu literackiego w sposób oddający jego charakter i nastrój. Deklamacja należy do tradycyjnego wykształcenia szkolnego.
zob. też:
recytacja, M. Kotlarczyk.
Powered By RiseNet CMS © 2020