15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

agon
agon, w starożytnej Grecji forma udziału obywateli (mężczyzn) w życiu publicznym.
agon [gr. ‘spór’, walka’, ‘współzawodnictwo’]:
1) w starożytnej Grecji forma udziału obywateli (mężczyzn) w życiu publicznym; strony agonu  prowadziły spór, dysputę filozoficzną, debatę sądową lub publiczną, kolejno przedstawiając argumenty i kontrargumenty; podczas analizy stanowiska przeciwnika posługiwano się erystyką i retoryką;
2) święto ku czci boga (Zeusa, Apollina, Posejdona) lub herosa, w czasie którego organizowano zawody sportowe (lekkoatletyczne, konne), poetyckie, muzyczne;
3) nazwa konkursów dramatycznych i aktorskich organizowanych podczas Wielkich Dionizji;
4) forma dialogu w dramacie klasycznym, w czasie którego bohaterowie prowadzą spór; w komedii attyckiej agon stanowił punkt centralny sztuki.
Powered By RiseNet CMS © 2020