15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

retoryka
retoryka, w ujęciu klasycznym, jest to sztuka pięknego (dobrego) mówienia i jest częścią zespołu umiejętności humanistycznych służących także do poprawnego (gramatyka), logicznego (dialektyka) wyrażania myśli i uczuć za pomocą słowa mówionego i pisanego.
retoryka, w ujęciu klasycznym, jest to sztuka pięknego (dobrego) mówienia i jest częścią zespołu umiejętności humanistycznych służących także do poprawnego (gramatyka), logicznego (dialektyka) wyrażania myśli i uczuć za pomocą słowa mówionego i pisanego. Retor nie tylko miał zachwycić słuchacza, ale także przekonać go do określonych racji, tezy, faktu, osoby, rzeczy itp. Zasady i > figury retoryczne są obecne nie tylko w słowach, ale też w > mowie ciała mówcy i we wszystkich innych, także pozaliterackich, > tekstach kultury: filmie, teatrze, plastyce, muzyce, słuchowisku, estradzie itd.; figury są >transformowane (adaptowane) na inne środki wyrazu i przyjmują wtedy formę dźwiękową i wizualną właściwą dla języka danej sztuki.
Powered By RiseNet CMS © 2020