15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

anafora
anafora, figura retoryczna polegająca na powtarzaniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych zdań.
anafora [gr. anaphorá ‘podniesienie’], figura retoryczna polegająca na powtarzaniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych zdań lub wersów w celu podkreślenia ważnego dla autora sensu wypowiedzi lub zwiększenia napięcia dramatycznego; przetłumaczona na język obrazu, może dodatkowo charakteryzować postać mówiącą (wykonującą np. taki sam gest, grymas przed wypowiedzią) lub wskazywać na podobieństwo sytuacji (ukazywanie identycznie skadrowanego przedmiotu w kolejnych ujęciach lub scenach), ale najczęściej zastępowana jest przez → powtórzenie, → refren, → zawieszenie; zob. też: epifora.
Powered By RiseNet CMS © 2020