15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

apostrofa
apostrofa, figura retoryczna, bezpośredni zwrot do osoby, przedmiotu lub idei, z którymi w rzeczywistości kontakt jest niemożliwy.
apostrofa [łac. apostropha < gr. apostrophé ‘odwrócenie’], figura retoryczna, bezpośredni zwrot do osoby, przedmiotu lub idei, z którymi w rzeczywistości kontakt jest niemożliwy; celem jest wywarcie silnego wrażenia na odbiorcy; apostrofą jest np. zwrot do osoby zmarłej lub do widza siedzącego przed ekranem.
Powered By RiseNet CMS © 2020