15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

artykulacja
artykulacja, ruchy i układ narządów mowy w trakcie śpiewu lub wymawiania poszczególnych głosek.
artykulacja [łac. articulatio ‘rozczłonkowanie’]:
1) ruchy i układ narządów mowy w trakcie śpiewu lub wymawiania poszczególnych głosek, wyrazów, zdań; decyduje o jakości → dykcji; u aktorów i śpiewaków jest kształcona jednocześnie z → emisją głosu;
2) w muzyce sposób wzbudzania dźwięków, decydujący m.in. o kolorystyce utworu, instrumentacji i frazowaniu (→ fraza),
zob. ustawienie głosu. 
Powered By RiseNet CMS © 2020