15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

dramaturgia
dramaturgia, teoria tworzenia, a także wystawiania dramatów, widowisk i słuchowisk.
dramaturgia [gr. dramatourgia ‘tworzenie’, ‘wystawianie dramatu’]:
1) teoria tworzenia, a także wystawiania dramatów, widowisk i słuchowisk; zazwyczaj przyjmuje postać normatywną (np. teoria tragedii Arystotelesa). Przedmiotem jej zainteresowania są przede wszystkim sposoby modelowania reakcji widza (takich jak strach, śmiech, znużenie), metody rozwi­janiaakcji, charakter relacji między elementami świata przedstawionego i środki artysttystyczne (figury retoryczne), które służą budowaniu napięcia między postaciami, scenami, epizodami lub między nadawcą a odbiorcą;
2) ogół utworów dramatycznych danego kręgu kulturowego, okresu, nurtu, autora.  
Powered By RiseNet CMS © 2020