15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

eksklamacja
eksklamacja, wykrzyknienie, figura retoryczna, wypowiedź w formie zdania wykrzyknikowego.
eksklamacja [łac. exclamatio ‘okrzyk’, ‘wykrzyknik’], wykrzyknienie, figura retoryczna, wypowiedź w formie zdania wykrzyknikowego, wtrącona w tok mowy, w tekście opatrzona wykrzyknikiem, np. „O!”, „Ratunku!”; stosowana w celu emocjonalnego poruszenia czytelnika, słuchacza, widza.
W filmie eksklamacją nazywa się ujęcia nacechowane dużym ładunkiem ekspresji; aktorzy osiągają ten efekt, podnosząc głos, wykonując gwałtowne gesty i ruchy lub wprowadzając tragiczne wyciszenie skontrastowane z poprzednią grą; w tym samym celu można zastosować odrealnione dekoracje, kostiumy, rekwizyty, odpowiednie oświetlenie, ekspresyjną charakteryzację, dramatycznie skomponowany ruch filmowy i przyspieszony lub spowolniony montaż.
Powered By RiseNet CMS © 2020