10 sierpnia 2020    Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

O retoryce

emisja głosu
emisja głosu, proces wydobywania, prowadzenia i osadzania głosu w mowie i śpiewie.
emisja głosu, proces wydobywania, prowadzenia i osadzania głosu w mowie i śpiewie; obejmuje skoordynowane czynności oddychania i → artykulacji; świadoma emisja głosu musi uwzględniać także zjawiska rezonansu w komorach rezonacyjnych klatki piersiowej, krtani i nasady (jama gardłowa, ustna i nosowa); jest to jedna z najważniejszych umiejętności aktorskich i wokalnych, którą można wykształcić poprzez odpowiednie ćwiczenia dostosowane do wieku uczącego się, rodzaju naturalnych lub nabytych właściwości głosu i celów zawodowych.
Nauka emisja głosu obejmuje → ustawienie głosu, ćwiczenia w oddychaniu, rozwijanie skali i barwy, wyrównywanie rejestrów, kształtowanie → dykcji i intonacji; właściwa emisja głosu zapobiega chorobom zawodowym prowadzącym niekiedy do utraty głosu.
Powered By RiseNet CMS © 2020