22 czerwca 2021    Imieniny: Paulina, Jan, Tomasz

O retoryce

figury retoryczne
figury retoryczne, specjalne sposoby konstruowania wypowiedzi w celu osiągnięcia zamierzonego efektu w odbiorze przez słuchacza, czytelnika, widza.
figury retoryczne, specjalne sposoby konstruowania wypowiedzi w celu osiągnięcia zamierzonego efektu w odbiorze przez słuchacza, czytelnika, widza. Figury retoryczne zostały wypracowane a następnie opisane i sklasyfikowane przez antyczną >retorykę a także przez nowożytną poetykę jako figury stylistyczne narracji pełniąc w wypowiedzi funkcje poetyckie, nadając jej cechy artystyczne. Pierwotnie miały służyć i być elementem stylu artystycznego właściwego dla tekstów mówionych i pisanych, ale odnajdujemy je także we wszystkich tekstach kultury, we wszystkich dziełach sztuki, w wypowiedziach pozawerbalnych (pozasłownych).
Analiza użytych figur retorycznych ułatwia interpretację i ocenę dzieła. Ponieważ pozaliterackie teksty kultury w typie oddziaływania zbliżone są do ekspresji wystąpień publicznych, dlatego łatwiej analizować i interpretować ich wymowę posługując się kodem właściwym dla figur retorycznych. Odnajdujemy je w wypowiedzianych słowach ale także w >kompozycji dzieła teatralnego, estradowego, filmowego, plastycznego, muzycznego, grze aktorskiej przy kreowaniu postaci, typie >montażu ujęć, sekwencji filmowych, budowie >kadru, w charakterze >scenografii i jej elementów a także w decyzji wyboru >dominującej barwy (bilansu barwowego) dla danego filmu, czy sposobie oświetlenia występu estradowego.
Opis wybranych figur retorycznych znajdziesz pod ich nazwami:
alegoria, anafora, antyteza, apostrofa, archaizm, eksklamacja, elipsa, emfaza, epifora, epitet, eufemizm, ironia, metafora, metonimia, oksymoron, onomatopeja, personifikacja, peryfraza, porównanie, powtórzenie, pytanie retoryczne, retardacja, symbol, synekdocha, wulgaryzm.


Hasło w >Wikipedii.
Powered By RiseNet CMS © 2021
Cheap Laser Pointers fake rolex uk laserpointer breitling replica aaa rolex replica watchcopy.org.uk omega replica watches breitling replica omega replica aaa replica watches omega replica rolex gmt master replica