10 sierpnia 2020    Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

O retoryce

exodos
exodos, w tragedii greckiej pieśń śpiewana przez chór na zakończenie sztuki podczas schodzenia z orchestry.
exodos [gr. ‘wyjście’], w tragedii greckiej pieśń śpiewana przez chór na zakończenie sztuki podczas schodzenia z orchestry, zawierająca podsumowanie akcji oraz komentarz do przedstawionych zdarzeń;. dziś – końcowa część dramatu zawierająca rozwiązanie akcji, intrygi.
Powered By RiseNet CMS © 2020