15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

retardacja
retardacja,  zawieszenie; jedna z figur retorycznych.
retardacja [franc. retardation z łac. retardatio ‘ociąganie się’], suspensja [ang. suspense], zawieszenie; jedna z >figur retorycznych; zabieg kompozycyjny w utworze fabularnym, który przez wtrącenia, niedopowiedzenia, opisy, dygresje, itp., opóźnia zdarzenia, rozstrzygnięcie konfliktu, bierze udział w konstruowaniu powikłań fabularnych. Celem użycia retardacji jest pobudzenie zainteresowanie, wywołanie napięcia dramaturgicznego u odbiorcy. Figura stosowana w sztukach akcji, sensacji w serialach. W muzyce – spowolnienie tempa utworu.  
Powered By RiseNet CMS © 2020