15 sierpnia 2020    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

O retoryce

replika
replika, w teatrze, filmie odpowiedź postaci na słowa, zachowania innych postaci.
replika [wł., łac. replica ‘ponowna odpowiedź’ od łac. replicare ‘rozwijać’, ‘odpowiadać’], w teatrze, filmie odpowiedź postaci na słowa, zachowania innych postaci; szt. kopia oryginału dzieła wykonana przez autora lub w jego pracowni, czasem niewiele różniąca się od wersji pierwotnej; muz. kolejne wykonanie frazy muzycznej w innej tonacji lub innym głosem.
Powered By RiseNet CMS © 2020