10 sierpnia 2020    Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

O retoryce - lista haseł

didaskalia, [gr. didaskalía ‘instrukcja’, ‘nauka’, ‘próba chóru teatralnego’], tekst poboczny dramatu w formie przypisów autora.
dramaturgia, teoria tworzenia, a także wystawiania dramatów, widowisk i słuchowisk.
eksklamacja, wykrzyknienie, figura retoryczna, wypowiedź w formie zdania wykrzyknikowego.
elipsa, wyrzutnia, jedna z figur retorycznych.
emfaza, jedna z figur retorycznych.
emisja głosu, proces wydobywania, prowadzenia i osadzania głosu w mowie i śpiewie.
epifora, jedna z figur retorycznych.
epitet, jedna z figur retorycznych będąca odmianą porównania.
eufemizm, złagodzenie, jedna z figur retorycznych.
exodos, w tragedii greckiej pieśń śpiewana przez chór na zakończenie sztuki podczas schodzenia z orchestry.
figury retoryczne, specjalne sposoby konstruowania wypowiedzi w celu osiągnięcia zamierzonego efektu w odbiorze przez słuchacza, czytelnika, widza.
finał, końcowy fragment utworu.
gag, sytuacyjny chwyt komediowy
gest, ruch wykonywany przez aktora najczęściej rękami lub ramionami,  zwykle podkreślający to, co zostało powiedziane.
rapsod, w antycznej Grecji „zszywacz pieśni” był pierwszym autorem tekstu i scenariusza obrzędów dionizyjskich.
recytacja, sztuka pięknego, ekspresyjnego, publicznego wygłaszania lub czytania utworu literackiego dopuszczająca własną interpretację wykonawcy.
replika, w teatrze, filmie odpowiedź postaci na słowa, zachowania innych postaci.
retardacja,  zawieszenie; jedna z figur retorycznych.
retoryka, w ujęciu klasycznym, jest to sztuka pięknego (dobrego) mówienia i jest częścią zespołu umiejętności humanistycznych służących także do poprawnego (gramatyka), logicznego (dialektyka) wyrażania myśli i uczuć za pomocą słowa mówionego i pisanego.
retrospekcja, środek artystyczny właściwy narracji zakłócający chronologię wydarzeń poprzez wprowadzenie fragmentu przywołującego wcześniejsze fakty;
poprzednia   1 [2] 3   następna
Powered By RiseNet CMS © 2020