10 sierpnia 2020    Imieniny: Borys, Bogdan, Wawrzyniec

O retoryce - lista haseł

scenariusz, tekst literacki, według którego powstaje program dziejący się w czasie i przestrzeni.
stopniowanie, gradacja [łac.], jedna z figur retorycznych charakterystyczna dla dzieł o charakterze czasowo-przestrzennym (np. literatura, teatr, film, muzyka).
stylizacja, celowe użycie elementów stylu epoki, twórcy, regionu, środowiska itp.
symbol, jedna z najważniejszych figur retorycznych.
synekdocha, ogarnienie, jedna z figur retorycznych, rodzaj metonimii.
sztampa, stereotypowe powielanie realizacji dzieła, zachowań itp. 
widowisko, to „wszelkie zjawiska, jakie oglądamy” (R. Barthes) w określonym miejscu, czasie, w których występuje ruch i uczestnicy.
wstęp, wszystkie wypowiedzi rozwijające się w czasie mają swój początek, ale każda przyjmuje formę adekwatną do dziedziny sztuki i zamierzeń autora.
wulgaryzm, jedna z figur retorycznych, odwrotność eufeminizmu.
poprzednia   12 [3]    następna
Powered By RiseNet CMS © 2020