19 lipca 2018    Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk

O retoryce - lista haseł

figury retoryczne, specjalne sposoby konstruowania wypowiedzi w celu osiągnięcia zamierzonego efektu w odbiorze przez słuchacza, czytelnika, widza.
finał, końcowy fragment utworu.
Powered By RiseNet CMS © 2018