24 lipca 2024    Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna

O retoryce - lista haseł

absurd, w logice wypowiedź lub pojęcie niezgodne z formalnymi, logicznymi prawidłami myślenia.
agon, w starożytnej Grecji forma udziału obywateli (mężczyzn) w życiu publicznym.
akustyka, dział fizyki i techniki obejmujący naukę i praktykę związaną ze zjawiskami tworzenia, rejestrowania i rozchodzenia się dźwięku.
alegoria, jedna z figur retorycznych; jeden z najważniejszych znaków kultury.
anafora, figura retoryczna polegająca na powtarzaniu tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych zdań.
animizacja, figura retoryczna, rodzaj metafory nadającej przedmiotom martwym, zjawiskom przyrody i pojęciom abstrakcyjnym cechy i właściwości istot żywych.
antyteza, figura retoryczna polegająca na zestawieniu w jedną całość treściową co najmniej dwóch elementów znaczeniowo przeciwstawnych.
aplauz, w teatrze i na koncertach oznaka uznania, podziękowania za występ.
apostrofa, figura retoryczna, bezpośredni zwrot do osoby, przedmiotu lub idei, z którymi w rzeczywistości kontakt jest niemożliwy.
archaizacja, stylizacja mająca na celu nadanie dziełu kolorytu minionej epoki.
artykulacja, ruchy i układ narządów mowy w trakcie śpiewu lub wymawiania poszczególnych głosek.
autorskie prawo, dziedzina prawa, której przedmiotem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze.
Powered By RiseNet CMS © 2024
Cheap Laser Pointers rolex replika replicas relojes replica reloj rolex kopior Replicas relojes fabrica