24 lipca 2024    Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna

O retoryce - lista haseł

eksklamacja, wykrzyknienie, figura retoryczna, wypowiedź w formie zdania wykrzyknikowego.
elipsa, wyrzutnia, jedna z figur retorycznych.
emfaza, jedna z figur retorycznych.
emisja głosu, proces wydobywania, prowadzenia i osadzania głosu w mowie i śpiewie.
epifora, jedna z figur retorycznych.
epitet, jedna z figur retorycznych będąca odmianą porównania.
eufemizm, złagodzenie, jedna z figur retorycznych.
exodos, w tragedii greckiej pieśń śpiewana przez chór na zakończenie sztuki podczas schodzenia z orchestry.
Powered By RiseNet CMS © 2024
Cheap Laser Pointers rolex replika replicas relojes replica reloj rolex kopior Replicas relojes fabrica